Blog

  • Wybaczanie bliskim - metoda antystresowa!  artykuł polecany przez mgr Bogusława Maria Błaszczyk Rybnik psycholog

Wybaczanie bliskim - metoda antystresowa! artykuł polecany przez mgr Bogusława Maria Błaszczyk Rybnik psycholog

Często wiele naszej energii życiowej wykorzystywanej jest na podtrzymywanie niechęci, żali i pretensji do naszych bliskich - matki czy ojca, małżonka czy byłego partnera, dzieci. W ten sposób umacniamy się w poczuciu krzywdy i żalach, że nie kochają i/lub nie kochali nas wystarczająco mocno. I żyjemy w nieustannym napięciu, blokując nasze siły i potencjał miłości.

[...]