Blog

  • Mózg ma rezerwy - artykuł polecany przez psychologa Bogusława Maria Błaszczyk

Mózg ma rezerwy - artykuł polecany przez psychologa Bogusława Maria Błaszczyk


Każdy z nas mniej więcej wie, co trzeba robić, aby mieć sprawne ciało. Musimy zażywać dużo ruchu, odpowiednio się odżywiać. Informacje o tym, jak i kiedy ćwiczyć, albo co i ile jeść, szerokim strumieniem płyną z mediów: prasy, internetu, telewizji, radia. Coraz bardziej jesteśmy świadomi, że swoimi działaniami lub zaniechaniami decydujemy o jakości życia, a szczególnie jego późniejszej części.

[...]